Často kladené otázky

1. Nebude mať k mojej práci prístup niekto ďalší?

Žiadna tretia strana nemá prístup ku práci, ktorú si overíte cez portál plagoff.sk. Práca sa nenahráva do databázy Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác CRZP, ani nikde na internet. Nemusíte sa obávať, že pri konečnom odovzdaní práce sa bude Vaša práca overovať sama voči sebe.

2. Čo dostanem za 9,99 EUR?

Za 9,99 EUR ti porovnáme tvoju prácu využitím rovnakého algoritmu, ktorý sa používa pri oficiálnom odovzdaní práce do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác. Vo výslednej správe z porovnania originality sa dozvieš percento zhody v porovnaní s ostatnými prácami v databáze, počet a prehľad zhodných odstavcov a zhodné texty vyznačené v pôvodnom dokumente vo forme jednoduchého textu bez formátovania.

3. Aká je výhoda plagoff.sk oproti konkurenčným systémom?

Hlavnými výhodami využívania služieb portálu plagoff.sk je, že na porovnávanie tvojej práce využívame rovnaký algoritmus, aký je využívaný pri odovzdávaní práce do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác, a že na porovnávanie využívame rozsiahlu databázu prác v slovenskom jazyku.

4. S čím bude moja práca porovnaná?

V našej databáze sa nachádza viac ako 300 000 prác a viac ako 5 000 000 zdrojov z internetu.

5. Kedy dostanem výsledok kontroly originality?

Všetky kontroly dokumentov spracovávame priebežne - ihneď po obdržaní platby za kontrolu. Garantujeme doručenie výsledku overenia originality práce najneskôr do 24 hodín od momentu pripísania úhrady na náš účet. Spravidla výsledok kontroly dostaneš do 30 minút.

6. Ako sa dostanem k výsledkom?

Po ukončení kontroly ti bude zaslaný email s protokolom o výsledku. Registrovaní užívatelia majú po prihlásení prístup ku všetkým kontrolám svojich prác na jednom mieste.

7. Aké sú podporované formáty?

Systém podporuje formáty nahraných dokumentov: .doc, .docx, .pdf. Odporúčame však .pdf, kde vieme presne určiť, na ktorej stránke je odstavec s nájdenou zhodou.

8. Načo slúži tlačidlo: "Zobraziť kontrolovaný text"?

Tlačidlo slúži pre potreby kontroly používateľa, aby si bol istý, že systém reálne kontroluje jeho prácu.

9. Čo uvádza "Percento spoľahlivosti" vo výsledku kontroly originality práce?

V prípade zistenia viacerých podobností z rôznych dokumentov na rovnakom mieste dokumentu je spoľahlivosť uvádzaná ako priemer spoľahlivostí (príklad: odsek je podobný v dvoch dokumentoch, v jednom so spoľahlivosťou 80%, v druhom 90% a teda spoľahlivosť identifikácie odseku voči týmto dokumentom je 85%).

Text citovaný v správe z porovnania je text, ktorý sa nachádza v kontrolovanom dokumente (po prevode na plain text). V nájdenom dokumente by sa mal nachádzať text, ktorý je tomuto odseku podobný (slová môžu mať iné poradie, môže ísť o synonymá, slová môžu byť v inom páde, niektoré môžu chýbať, niektoré môžu byť naopak pridané, atď...).

10. Je potrebná registrácia?

Registrácia nie je potrebná, ale po registrácii získaš prístup ku všetkým svojim kontrolám z minulosti.

11. Je potrebné prihlásenie?

Overovať svoju prácu je možné aj bez prihlásenia. Po prihlásení máš však dostupné všetky kontroly svojich prác na jednom mieste.

12. Videonávod – Ako prejdem k úhrade bankovým prevodom?